Rury bez szwu

Decydując się na wykonanie odpornej instalacji, niezbędne jest dopasowanie odpowiednich elementów konstrukcyjnych. W tym przypadku na szczególną uwagę zasługują rury bez szwu. To produkt ceniony na całym świecie, znajdujący profesjonalne zastosowanie w różnych branżach. Na wysoką jakość tych rur wpływa przede wszystkim sposób ich produkcji, czyli tak zwane walcowanie pielgrzymkowe.

Co kryje się za tą enigmatyczną nazwą? To metoda wytwarzania rur bezszwowych z wlewek, o zróżnicowanych kształtach, które przed finalnym walcowaniem podlegają rozgrzaniu. Dzięki temu można wyciąć w nich odpowiedni otwór, o dowolnym kształcie. Kluczowym w tym przypadku jest materiał wykorzystywany do produkcji rur oraz sposób ich wykonania – walcowanie na zimno oraz na gorąco.

Rury stalowe bez szwu charakteryzują się ponadprzeciętną wytrzymałością, która pochodzi wprost ze sposobu ich wytwarzania. Produkty te nie posiadają żadnych łączeń ani spawów, które mogłyby osłabiać ich konstrukcję, narażając instalację na rozszczelnienie. Dzięki tym cechom rury stalowe bez szwu znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach, w których liczy się przede wszystkim niezawodność.

Rura bez szwu jest nieodłącznym elementem instalacji gazowych. W tym przypadku jej właściwości przyczyniają się bezpośrednio do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Kolejną branżą, w której rozwiązania te pojawiają się niezwykle często, jest motoryzacja. W tym przypadku rury stalowe bez szwu są ważnym elementem konstrukcyjnym pojazdów. Cechą wyróżniającą rury bezszwowe jest przede wszystkim odporność nie tylko na wysokie ciśnienie, ale także na temperaturę.

Udostępnij: