Dlaczego przeprowadzamy fumigację palet?

Fumigacja drewna ma także inne określenia, związane z jej wykorzystaniem w imporcie i eksporcie towarów. Nazywa się ją mianem sanitarnej, wywozowej czy eksportowej. Są to jak najbardziej uprawnione porównania, ponieważ fumigacja palet i innych opakowań drewnianych jest najczęściej determinowana przez międzynarodowe przepisy prawa.

Dlaczego fumigacja drewna w obrocie międzynarodowym jest niezbędna? Chodzi przede wszystkim o pozbycie się szkodników, bytujących w strukturze materiału, które – wraz z transportem – mogłyby zostać przeniesione na obszar innego kraju, w którym nie występują wcale lub występują w marginalnym zakresie. Wśród państw wymagających tego zabiegu są również kraje Unii Europejskiej np. Portugalia. Jak powinna być wykonana fumigacja palet?

Fumigacja palet

Fumigacja drewna jest zabiegiem dwuetapowym. Pierwszym jest suszenie w temperaturze ponad 50 stopni Celsjusza, przez określony czas. Kolejnym krokiem jest aplikacja gazu, zwanego fumigantem, który ma za zadanie dotrzeć w głębokie warstwy drewna i wyeliminować szkodniki, zarówno w formie dorosłej, jak i larwalnej. Gaz jest ciężki, dlatego też nie unosi się w pomieszczeniu, ale opada na drewno, penetrując jego strukturę.

Warto jednak pamiętać, że fumigacja palet musi być udokumentowana, aby towar na nich przewożony mógł wjechać na teren innego kraju. Kluczowym jest oznaczenie umieszczane na boku opakowania. To kłos z napisem IPPC oraz kodem, który określa między innymi sposób wykonania zabiegu np. DB – mechaniczne usuwanie pozostałości kory, HT – suszenie komorowe w wysokiej temperaturze oraz MB – gazowanie bromkiem metylu. Oznaczenia te weryfikowane są przez uprawnione władze kraju, do którego towar jest eksportowany.

Niewykonana fumigacja palet i innych elementów drewnianych powoduje, że towar nie zostanie wpuszczony na teren kraju docelowego. Można tego uniknąć, zlecając fumigację na miejscu, jednak koszt zabiegu jest znacznie wyższy, niż fumigacja przeprowadzana w Polsce. Warto zatem pamiętać o tym obowiązku, aby uniknąć przykrych konsekwencji odesłania towaru do nadawcy.

Udostępnij: